REKLAMACJE I ZWROTY

Zwrot produktów

 

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą o prawach konsumenta, prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny nie przysługuje dla zamówień, w których towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Poinformuj nas mailowo biuro@szycianki.pl o chęci dokonania zwrotu.
  2. Zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością prześlij na adres: Szycianki Anna Orłowska, ul. Dworcowa 27/121, 10-437 Olsztyn
  3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  4. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Reklamacja produktów

 

Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i obejmować wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad jego użytkowania.

Reklamacji nie podlega naturalne zużywanie się produktu, uszkodzenia i wady powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada sprzedający oraz wady wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku jej rozpatrzenia.